Kan vi give det uforståelige, der sker omkring os, ord og sprog?

Skriveøvelse #8

Anna Chris Thompson og Pablo Llambías

Indledning.


Der hersker bredt set ingen tvivl om, at den globale klimakrise er en realitet. At vi ved vores deregulerede kapitalisme og uhæmmede vækstlogik er ved at gøre jorden økologisk ubeboelig. Verden i dag oplever omfattende forurening, oversvømmelser, ekstreme vejrforhold og andre naturkatastrofer, indlandsisen smelter, arter uddør, og det hele medfører ikke mindst et stigende antal klimaflygtninge.

 

Klimaforandringerne påvirker i dag alle aspekter af livet, verden og samfundet, og finder selvfølgelig også vej ind i litteraturen.

 

Klimalitteratur kan tage form som en dystopisk og apokalyptisk litteratur. Den kan udgøre en fortælling om, hvordan klimakrisen påvirker det enkelte menneske. Den kan optræde som politisk aktivisme. Den kan være økopoesi eller cli-fi eller noget, vi endnu ikke har et navn for. Klimalitteratur har ikke nogen særlig æstetik eller form eller indhold, men kan være med til at stille spørgsmålene (og måske give et bud på): Hvad er forholdet mellem mennesker og natur? Hvad gør det ved os som mennesker at leve i vores samfund? Hvad bringer fremtiden? Hvilket ansvar har det enkelte menneske? Hvilket ansvar påhviler magthaverne? Hvordan er vi kommet så vidt? Hvad er bekostningen af vores levemåde i Danmark? Hvordan er vi forbrugere? Hvordan kommer vi videre på en bære- og væredygtig måde? Er det overhovedet muligt?

Skriveøvelse

 

I denne skriveøvelse fokuserer du på din krop. Din krop er i forbindelse med mange af de materialer, der samlet set, fordi vi er rigtig mange mennesker, skaber nogle af de problemer, vi står med. Din krop er forbruger. I supermarkedet samler du dine varer op, pakker dem ud derhjemme, anvender produkterne til mange forskellige formål. I transportmidlet forbruger du energi på at bringe dig fra ét sted til et andet. Du bruger elektriske apparater. Dine fingre rører ved alle mulige knapper, håndtag, materialer. Din krops hud er i berøring med tekstiler, luften, vand. Ind i munden putter du energiholdige substanser og producerer et affaldsmateriale i den anden ende. Din krop bevæger sig gennem verden som forbruger og efterlader restprodukter og et spor efter ting, der ikke er der længere. Prøv at mikrobeskrive situationer, hvor din krop er i kontakt med de materialer, hvor den forbruger. Med varen i butikken. I forbruget af den. Vær minutiøs.

 

Skriv ti linjer om dine oplevelser med et enkelt udvalgt produkt, fx fra du erhverver det, tager det med hjem, bruger det, smider resterne ud, indpakningen. Brug alle dine sanser til hvert produkt, brug rummet, butikken, byrummet, stedet, hvor du bruger det. Lad tekstens titel være produktets navn. Skriv gerne flere tekster med hver sit produkt.

I felterne herunder kan du sende din færdige tekst.


Vi lægger et bredt udsnit af indsendte tekster ud på siden for at vise, hvordan den specifikke skriveøvelse kan besvares.


Teksterne, vi lægger ud, offentliggøres som indsendt uden korrekturlæsning og med angivet for- og efternavn.

 
 
 
 
 

Anna Chris Thompson, (født 1987) cand.mag. i litteraturhistorie og uddannet læseguide ved Læseforeningen.


Anna arbejder med litteratur og læsegrupper i forskellige sammenhænge, bl.a. er hun projektleder på en ny litteraturfestival ’Klima & Litteratur’ i København, samt idémager og leder af Natkirkens læsegrupper for barslende.

Pablo Llambías (født 1964) er forfatter, tidligere rektor på Forfatterskolen og mangeårig underviser i forskellige sammenhænge, bl.a. højskoler, Pastoralseminariets efteruddannelse, Syddansk Universitet mm.

Pablo Llambías har produceret både romaner, noveller, dokumentarfilm

og kortfilm og udstillet som billedkunstner.


I 2015 udkom ”Standardprædikenen”, i 2015 ”Skrivning for begyndere”: om skønlitterær skrivekunst
for begyndere - en personlig refleksion. Og i 2019 romanen ”Zombierådhus”.


Pablo Llambías er bl.a. blevet tildelt Otto Gelsted Prisen 2008 og SFC Prisen 2002 for sit forfatterskab, og så har han netop modtaget Kritikerprisen 2020 for "Zombierådhus".

Indsendte tekster
Indsendte tekster
Indsendte tekster
Indsendte tekster
Indsendte tekster
Indsendte tekster
Indsendte tekster
Indsendte tekster

Hassan Preisler